Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus: koor, schip, bijgebouwen en dienstgebouw

Beschermd monument van 13-01-1981 tot heden

ID
2669
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2669

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus: koor, schip, bijgebouwen en dienstgebouw
definitieve beschermingsbesluiten: 13-01-1981  ID: 1561

Beschrijving

Op 03-05-1948 is de toren van de Sint-Martinuskerk te Montenaken, beschermd als monument. Op 13-01-1981 zijn ook het oud koor, het kerkschip, de bijgebouwen en het dienstgebouw beschermd als monument.Waarden

De Sint-Martinuskerk en meer bepaald het oud koor, het kerkschip, de bijgebouwen en het dienstgebouw (uitbreiding van koninklijk besluit van 3 mei 1948) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Brugstraat 9 (Gingelom)
De plattegrond beschrijft een vierkante westelijke toren, aan de zuidelijke zijde door een portaal geflankeerd, en een driebeukig schip van vijf traveeën, voorzien van een koor met driezijdige sluiting.