Verloren Kosttoren

Beschermd monument van 19-10-1998 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Mechelsevest
Locatie Mechelsevest zonder nummer (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/312.1
  • OB001257

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Verloren Kosttoren

Mechelsevest zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Extra uitkijkpost in de tweede omwalling rond Leuven, opgevat als een ronde toren die volgens de literatuur in het begin van de 15de eeuw werd opgetrokken en in het derde kwart van de 15de eeuw van een torenspits voorzien werd naar ontwerp van Mathieu de Layens.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Verloren Kosttoren, gelegen op de Mechelsevest te Leuven, is beschermd als monument.

Waarden

De Verloren Kosttoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Niettegenstaande haar fragmentarische staat van bewaring vormt de Verloren Kost een belangrijk relict van de tweede Leuvense stadsomwalling. Net als de bovengenoemde waterpoort weerspiegelt deze toren een eeuwenlange militair-historische ontwikkeling van de stad. De bewaarde onderbouw met bakstenen kern en ijzerzandstenen parement is tegelijk het enige restant van alle torens die deel uitmaakten van het verdedigingsstelsel. Weliswaar later opgetrokken dan de rest van de omwalling vormt deze uitkijktoren architectuurhistorisch een unieke getuigenis van 15de-eeuwse militaire architectuur.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.