Vranckenschans

Beschermd monument van 13-04-1981 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Zonhoven
Deelgemeente Zonhoven
Straat Vrankenschansweg
Locatie Vrankenschansweg 16 (Zonhoven)
Alternatieve naam Donckeschans

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71066/104.1
  • OL001004

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vranckenschans

Vrankenschansweg 16, Zonhoven (Limburg)

De Vranckeschans of Donckseschans is één van de vier schansen die op het grondgebied van Zonhoven gelegen waren, met name de Vranckeschans, de Engstegen schans, de Colverenschans en de Molenschans, waarvan alleen de eerste nog tamelijk goed bewaard is.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de Vranckenschans, en meer bepaald de aarden wal en het omgevende grachtensysteem.

Waarden

De Vranckenschans of Donckseschans, en meer bepaald de aarden wal en het omgevende grachtensysteem, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.