Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in art-decostijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
26709
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26709

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Prins Karellaan nr. 24. Villa in art-decostijl van 1935 naar ontwerp van architect R. Heyneman. Witgeschilderde baksteenbouw op zwartgeschilderde sokkel. Details in simili steken niet langer af tegen de vlak geschilderde gevel. Dichtgemaakt half open voorportaal rechts van garage. Zuilen aan hoofdingang van later. GEMEENTEARCHIEF KNOKKE-HEIST, Dossier O.W. 2148.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in art-decostijl

Prins Karellaan 24 (Knokke-Heist)
Prins Karellaan nr. 24. Villa in art-decostijl van 1935 naar ontwerp van architect R. Heyneman. Witgeschilderde baksteenbouw op zwartgeschilderde sokkel. Details in simili steken niet langer af tegen de vlak geschilderde gevel. Dichtgemaakt half open voorportaal rechts van garage. Zuilen aan hoofdingang van later. GEMEENTEARCHIEF KNOKKE-HEIST, Dossier O.W. 2148.