Vranckenschans met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-04-1981 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Zonhoven
Deelgemeente Zonhoven
Straat Vrankenschansweg
Locatie Vrankenschansweg 16 (Zonhoven)
Alternatieve naam Donckeschans

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/71066/102.1
  • OL001005

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vranckenschans

Vrankenschansweg 16, Zonhoven (Limburg)

De Vranckeschans of Donckseschans is één van de vier schansen die op het grondgebied van Zonhoven gelegen waren, met name de Vranckeschans, de Engstegen schans, de Colverenschans en de Molenschans, waarvan alleen de eerste nog tamelijk goed bewaard is.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de Vranckenschans of Donckseschans met de omgeving.

Waarden

De Vranckenschans of Donckseschans met de omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.