Beschermd monument

Provinciaal Gedenkteken voor Limburgers gestorven voor het Vaderland

Beschermd monument van 22-01-2014 tot heden
ID: 2679   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2679

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-2014  ID: 5294

Beschrijving

Het oorlogsmonument te Hasselt, ontworpen rond 1920 door architect Jan van Asperen en beeldhouwer Edouard Vereycken ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, is beschermd als monument.


Waarden

Het oorlogsmonument is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

In 1920 opgericht en in 1922 onthuld om de Limburgse feiten en slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en bij uitbreiding van de Tweede Wereldoorlog te gedenken, is het ‘Provinciaal Gedenkteken ter nagedachtenis van de Limburgers gestorven voor het Vaderland’ een getuige van de Belgische en Hasseltse politieke geschiedenis, en bezit het om die reden een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Door de bekende art-nouveauarchitect Jan van Asperen uit Antwerpen ontworpen en door de op nationaal vlak vermaarde beeldhouwer Edouard Vereycken van bronzen reliëfs voorzien gedenkteken, typologisch uitgewerkt als een obelisk met vier bronzen reliëfs met voorstellingen van een soldaat met getrokken zwaard, een vrouw met kind op de vlucht en twee wanhopige oude mannen; rijke symbolentaal, getuige de obeliskvorm, de reliëfs, het kruis, het wapenschild van Limburg en de inscripties; symbolen voor oorlogsellende, moed van de Limburgers en vrede na de overwinning.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Provinciaal Gedenkteken voor Limburgers gestorven voor het Vaderland

Kolonel Dusartplein zonder nummer (Hasselt)
Het oorlogsmonument werd rond 1920 ontworpen door architect Jan van Asperen en beeldhouwer Edouard Vereycken om de feiten en slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en bij uitbreiding van de Tweede Wereldoorlog te gedenken.