Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Duitse betonconstructie Cambrai Reserve 3

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 26806   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26806

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In een weide nabij het kruispunt van de Roeselaarsestraat met de Verlorenhoekstraat liggen 3 betonconstructies: Cambrai 1 (de meest zuidwestelijke constructie), Cambrai 2 en Cambrai 3 (dichtst bij de Verlorenhoekstraat).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Duitse betonconstructie Cambrai Reserve 3

Roeselarestraat zonder nummer (Ieper)
In een weide nabij het kruispunt van de Roeselaarsestraat met de Verlorenhoekstraat liggen 3 betonconstructies: Cambrai 1 (de meest zuidwestelijke constructie), Cambrai 2 en Cambrai 3 (dichtst bij de Verlorenhoekstraat).