Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 26821   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26821

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

★ Nr. 64. Voormalige hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle cf. gevelsteen met opschrift: HEER EN MEESTER GUIDO GEZELLE / PRIESTER-DICHTER IS IN DIT HUIS / GEBOREN DEN 1 VAN MEI 1830 / HIJ STIERF IN HET ENGELSCH KLOOSTER / WAAR HIJ BESTIERDER WAS DEN / 27 IN NOVEMBER 1899. Sinds 1926 Guido Gezellemuseum met bijhorende ruime ommuurde tuin. De verzameling van fot's, objecten, handschriftWaarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle

Rolweg 64, 66 (Brugge)
Voormalige hofstede en geboortehuis van Guido Gezelle. Sinds 1926 Guido Gezellemuseum met bijhorende ruime ommuurde tuin. Het ensemble is opgenomen in het beschermd landschap tussen Kruispoort en Carmersstraat.