Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
26840
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26840

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa gebouwd in opdracht van Herman Persyn – Van Robaeys op een stuk grond van de erfgenamen van baron D'Overschie de Neeryssche de Kerkhove D'Exaerde.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Molenstraat 5 (Wingene)
Villa gebouwd in opdracht van Herman Persyn – Van Robaeys op een stuk grond van de erfgenamen van baron D'Overschie de Neeryssche de Kerkhove D'Exaerde.