Beschermd monument

Benedictijnenabdij Sint-Trudo: kerktoren en overblijfselen abdij

Beschermd monument van 19-01-1935 tot heden

ID
2688
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2688

Besluiten

Kerken, abdij en stadhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 19-01-1935  ID: 6

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de toren van de abdijkerk en de overblijfselen van de benedictijnenabdij Sint-Trudo, bestaande uit het poortgebouw, het abtskwartier en de gebouwen van de abdijhoeve. Het complex beslaat het stadsgedeelte afgezoomd door de Diesterstraat ten zuiden en zuidwesten, de Abdijstraat ten noordwesten, Stenaartberg ten noorden en de Plankstraat ten oosten. Dit complex werd in 1986 als stadsgezicht beschermd.Waarden

De toren van de kerk van het klein seminarie en de overblijfselen van de oude abdij van Sint-Trudo zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Benedictijnenabdij Sint-Trudo

Diesterstraat 1, Plankstraat 18, Stenaartberg 2, 2A (Sint-Truiden)
Het complex beslaat het stadsgedeelte afgezoomd door de Diesterstraat ten zuiden en zuidwesten, de Abdijstraat ten noordwesten, Stenaartberg ten noorden en de Plankstraat ten oosten.


Tuin van de benedictijnenabdij Sint-Trudo

Diesterstraat 1 (Sint-Truiden)
Geen resten van de oude abdijtuinen. Toch zijn drie elementen vermeldenswaard: de oude fruitmuur langs de Plankstraat, die nog dateert uit de abdijtijd; aanleg van het ereplein, teruggaand tot 1843, toen de abdij seminarie werd; tenslotte de in 1999 aangelegde nieuwe tuin op de ruïne van de abdijkerk, die de omtrek en de hoogte van de in 1975 afgebrande kerk wil oproepen.