Beschermd monument

Refugiehuis abdij van Herkenrode: gevel

Beschermd monument van 26-10-1936 tot heden
ID: 2689   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2689

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de gevel van de oostvleugel, die aan de straat grenst, van het refugiehuis van de abdij van Herkenrode. Het jaartal 1748 op de sluitsteen van de poort wijst op het bouwjaar van het dak, de poort en de bovenvensters. De kern (benedenvensters) dateert uit de eerste helft van de 17de eeuw. Het refugiehuis werd in 1997 in zijn geheel beschermd.


Waarden

De gevel van het refugiehuis van Herckenrode is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Refugiehuis van de abdij van Herkenrode

Schepen Dejonghstraat 16 (Sint-Truiden)
Thans gedeelte van het Sint-Trudo-instituut. In zijn huidige vorm een U-vormig complex, waarvan de gebouwen gegroepeerd zijn rondom een binnenplaats.