Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Tweede stadsomwalling van Leuven: deel Naamsevest

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
269
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/269

Besluiten

Tweede stadsomwalling van Leuven
definitieve beschermingsbesluiten: 19-10-1998  ID: 3355

Beschrijving

De Naamsevest te Leuven is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat het talud ter hoogte van de Naamsevest dat de kern vormt van de 14de-eeuwse aarden wal van de tweede Leuvense stadsomwalling.Waarden

De Naamsevest is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als nog bewaarde 14de-eeuwse kern van de opgehoogde aarden wal van de tweede Leuvense vestingsgordel, bezit het talud ter hoogte van de Naamsevest een zeldzame historisch-militaire waarde. In 1828 tijdens de aanleg van de brede ringboulevard omgevormd tot "promenade" - waarbij grosso modo het tracé van de voormalige tweede stadswal werd gevolgd -, vormt de door de twee rijbanen begrensde beboomde groenstrook tussen de Park- en de Naamsepoort stedebouwkundig nog een bijzonder waardevolle getuigenis van 19de-eeuwse vestenaanleg. Vandaag de dag drukt de 'kastanjeboulevard' ter hoogte van de Naamsevest nog steeds niet alleen een aangename, maar bovenal een onmisbare stempel op het stedelijk landschap.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Tweede stadsomwalling van Leuven: deel Naamsevest

Naamsevest zonder nummer (Leuven)
De Naamsevest is de stadszijde van de Leuvense vesten tussen de Parkpoort en de Naamsepoort. De veldzijde - de Erasme Ruelensvest - is het grondgebied van deelgemeente Heverlee.