Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in art-decostijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
26951
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26951

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Welseweg nr. 21. Villa in art-decostijl van 1929 naar ontwerp van architect Smekens. Volledig bepleisterde baksteenbouw met gebruik van tegels en baksteenaccenten (inkom). Volume uitgebreid met gevelveld vooraan steunend op twee pijlers. Oorspronkelijke raamindelingen. GEMEENTEARCHIEF KNOKKE-HEIST, Dossier O.W. 1709.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in art-decostijl

Welseweg 21 (Knokke-Heist)
Welseweg nr. 21. Villa in art-decostijl van 1929 naar ontwerp van architect Smekens. Volledig bepleisterde baksteenbouw met gebruik van tegels en baksteenaccenten (inkom). Volume uitgebreid met gevelveld vooraan steunend op twee pijlers. Oorspronkelijke raamindelingen. GEMEENTEARCHIEF KNOKKE-HEIST, Dossier O.W. 1709.