Burgerhuis De Voetboge Camer

Beschermd monument van 13-10-1980 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 2 (Hasselt)
Alternatieve naam Burgerhuis Die Hoichbrugge

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71022/119.1
  • OL000517

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis De Voetboge Camer

Grote Markt 2, Hasselt (Limburg)

Oorspronkelijk een houtconstructie, gedeeltelijk versteend in 1620; in 1780 door de stad verkocht, en in de 19de eeuw verbouwd in neoclassicistische stijl.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis De Voetboge Camer of Die Hoichbrugge te Hasselt, is beschermd als monument.

Waarden

Huis De Voetboge Camer of Die Hoichbrugge is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.