Parochiekerk Sint-Pieter-in-Banden

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Halen
Deelgemeente Halen
Straat Markt
Locatie Markt zonder nummer (Halen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71020/101.1
  • OL000651

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter-in-Banden

Markt zonder nummer, Halen (Limburg)

Gotische kerk met driebeukig schip van drie traveeën van eind 14de - midden 16de eeuw. Transeptarmen van één travee en een koor van drie rechte traveeën met driezijdige sluiting, geflankeerd door sacristieën.

Beschrijving

De Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk te Halen, is beschermd als monument.

Waarden

De toren en de kerk van Sint-Pieter-in-banden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.