Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Tweede stadsomwalling van Leuven: deel Edouard Remyvest

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-10-1998 tot heden

ID: 271   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/271

Besluiten

Tweede stadsomwalling van Leuven
definitieve beschermingsbesluiten: 19-10-1998  ID: 3355

Beschrijving

De Edouard Remyvest, een gedeelte van de tweede stadsomwalling te Leuven, is beschermd als stadsgezicht.Waarden

De Edouard Remyvest is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

tussen 1886 en 1890 omgevormd tot 'promenade' naar ontwerp van de gerenommeerde Leuvense tuinarchitect Pierre 'Liévin' Rosseels, vormt de Edouard Remyvest, als onderdeel van de 19de-eeuwse Leuvense ringboulevard, het enige vestgedeelte met volwaardige parkaanleg, meer bepaald ontworpen als een informeel, tijdstyperend landschapspark met laatromantische stijlkenmerken. Door zijn specifieke aanleg en kenmerkende topografie met 'Luibank'-heuvel, vormt dit vestgedeelte bovendien een beeldbepalend element in het Leuvense stadslandschap.

wetenschappelijke waarde

niettegenstaande reeds een gedeelte van de oorspronkelijke aanplanting verdwenen is, vertegenwoordigt het resterende bomenbestand van de Edouard Remyvest nog een bijzonder interessante dendrologische collectie en een assortiment en schikking, typisch voor laat 19de-eeuwse parken en meer bepaald voor de parkaanleg van Rosseels in het algemeen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Tweede stadsomwalling van Leuven: deel Edouard Remyvest

Edouard Remyvest (Leuven)
De Edouard Remyvest is een sprekend voorbeeld van 19de-eeuwse promenadeaanleg.