Burgerhuis De Grote Arend

Beschermd monument van 19-08-1985 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Halen
Deelgemeente Halen
Straat Markt
Locatie Markt 11 (Halen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71020/107.1
  • DL000283
  • OL001226

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis De Grote Arend

Markt 11, Halen (Limburg)

Enkelhuis met jaartal 1614 op de houten tussendorpel der poort. In 1925 werd het huis grondig gerestaureerd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis De Grote Arend in het centrum van Halen, is beschermd als monument.

Waarden

Pand 'De Grote Arend' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectonische waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.