Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
27112
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27112

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Makeveldstraat nrs. 45, 45A, 45B. Hoeve met losstaande bestanddelen. Als site met losstaande bestanddelen reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Het boerenhuis en een nu afgebroken stalletje zijn reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1846). De dwarsschuur dateert van 1856 cf. gemetseld jaartal, het bakhuis van 1892. Tevens wagenschuur. Ten noorden van het erf, boeAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losstaande bestanddelen

Makeveldstraat 45, 45A-B (Torhout)
Makeveldstraat nrs. 45, 45A, 45B. Hoeve met losstaande bestanddelen. Als site met losstaande bestanddelen reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Het boerenhuis en een nu afgebroken stalletje zijn reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1846). De dwarsschuur dateert van 1856 cf. gemetseld jaartal, het bakhuis van 1892. Tevens wagenschuur. Ten noorden van het erf, boe