Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenlaagsbebouwing van vier werkmanshuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
27124
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27124

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Feestewegel nrs. 22-24-26-28/ Pieter Simonsstraat. Eenlaagsbebouwing van vier begin 20ste-eeuwse werkmanshuisjes. Op het primitief kadasterplan (ca. 1830) staat reeds een hoekhuis weergegeven dat ca. 1902 wordt opgesplitst (of herbouwd) en uitgebreid met een derde woning. Opdrachtgever is Hermenia Simoens uit Tielt die in 1897 een woonhuis (cf. nr. 38) met aanpalende gronden erft en ook veAanduiding van

Is de vaststelling van

Eenlaagsbebouwing van vier werkmanshuizen

Feestewegel 22-28 (Tielt)
Eenlaagsbebouwing van vier begin 20ste-eeuwse werkmanshuisjes. Verankerde baksteenbouw van telkens twee traveeën onder zadeldak van Vlaamse en mechanische pannen. Achtererf langs de Pieter Simonsstraat afgescheiden van de straat door betonnen afsluiting met enkele bijgebouwtjes, onder meer klein stalletje onder zadeldak.