Burgerhuis De Koning van Polen

Beschermd monument van 13-10-1980 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 11 (Hasselt)
Alternatieve naam Burgerhuis De Stadt van Thienen, Burgerhuis In de Waepen van den Coninck van Polen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71022/121.1
  • OL000520

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis De Koning van Polen

Grote Markt 11, Hasselt (Limburg)

Fraai diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, uit 1783.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De woning ‘De Koning van Polen’ werd in 1783 gebouwd, maar werd pas later het hoekhuis met de Kortstraat door de afbraak van het naastliggende pand.

Historiek

De woning ‘De Koning van Polen’ werd in 1783 gebouwd door kapitein J.A. Bamps-Milliard.

Beschrijving

De woning ligt op de hoek van de Grote Markt en de Kortstraat. Het is een diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een schilddak. Het bakstenen gebouw met een lijstgevel is voorzien van een kalkstenen parement, geblokte hoekbanden en een geprofileerde kordonlijst tussen beide bouwlagen. De vensters zijn getoogd met licht uitspringende sluitstenen, en er zijn panelen op de borstweringen van de derde bouwlaag. De begane grond werd gewijzigd. De gevel wordt afgelijnd door een geprofileerde hardstenen kroonlijst.

De zijgevel is van een recent bakstenen parement voorzien. Oorspronkelijk bevond zich hier nog een huis, dat de hoek met de Kortestraat vormde, maar dit is verdwenen. Hierdoor had de markt een meer gesloten uitzicht, en was er slechts een smalle doorgang naar de Sint-Quintinuskerk.

Waarden

Het huis De Koning van Polen (ook: De Stadt van Thienen of Inde Waepen van den Coninck van Polen) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.