Beschermd monument

Burgerhuis De Koning van Polen

Beschermd monument van 13-10-1980 tot heden

ID
2714
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2714

Besluiten

Geografisch pakket Hasselt
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1980  ID: 1520

Beschrijving

De woning ‘De Koning van Polen’ werd in 1783 gebouwd, maar werd pas later het hoekhuis met de Kortstraat door de afbraak van het naastliggende pand.

Historiek

De woning ‘De Koning van Polen’ werd in 1783 gebouwd door kapitein J.A. Bamps-Milliard.

Beschrijving

De woning ligt op de hoek van de Grote Markt en de Kortstraat. Het is een diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een schilddak. Het bakstenen gebouw met een lijstgevel is voorzien van een kalkstenen parement, geblokte hoekbanden en een geprofileerde kordonlijst tussen beide bouwlagen. De vensters zijn getoogd met licht uitspringende sluitstenen, en er zijn panelen op de borstweringen van de derde bouwlaag. De begane grond werd gewijzigd. De gevel wordt afgelijnd door een geprofileerde hardstenen kroonlijst.

De zijgevel is van een recent bakstenen parement voorzien. Oorspronkelijk bevond zich hier nog een huis, dat de hoek met de Kortestraat vormde, maar dit is verdwenen. Hierdoor had de markt een meer gesloten uitzicht, en was er slechts een smalle doorgang naar de Sint-Quintinuskerk.Waarden

Het huis De Koning van Polen (ook: De Stadt van Thienen of Inde Waepen van den Coninck van Polen) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis De Koning van Polen

Grote Markt 11 (Hasselt)
Fraai diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, uit 1783.