Beschermd monument

Simonshuis

Beschermd monument van 16-01-2004 tot heden

ID: 2716   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2716

Besluiten

Simonshuis met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 16-01-2004  ID: 4163

Beschrijving

Het Simonshuis is beschermd als monument. De bescherming omvat de villa en het volledige perceel waarop het is gelegen, met inbegrip van de tuin en de bijgebouwen.Waarden

Het Simonshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Eén van de weinige nog resterende teutenwoningen van de Noorderkempen, in zijn huidige vorm door de familie Simons opgetrokken in 1883. Na 1909, woonplaats van de uit Eindhoven afkomstige industrieel Frans Schellens, die achteraan het in 1977 verdwenen bedrijf Tissage de Velours opricht, dat zijn grootste activiteit kent in de periode tussen beide wereldoorlogen. Tijdens de bevrijding van Achel, hoofdkwartier van de Britse generaal Dempsey, die er onder meer Dwight Eisenhower ontvangt. Sinds 1982, onderkomen van de plaatselijke V.V.V. en sinds 1988, van het Museum Grevenbroek, dat in 1997 wordt uitgebreid.

sociaal-culturele waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde, volkskundige en sociaal-culturele waarde: Het in 1883 opgetrokken en in 1997 vergrote Simonshuis is representatief voor de inmiddels zeldzaam geworden teutenwoningen, die vooral in de negentiende eeuw werden gebouwd in de Limburgse Noorderkempen en qua bepleisterde gevelornamentiek vaak Hollandse invloed verraden. Zulke teutenhuizen, gelegen in een eerder arme agrarische streek, wijzen op het zeer lokale fenomeen van de rondtrekkende kooplieden, die door handel te drijven in het buitenland hun families materiële welstand wisten te bezorgen. Het interieur, met zijn rijke stucafwerking en muurschilderingen in de zogenaamde Jachtkamer, bleef grotendeels bewaard.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde, volkskundige en sociaal-culturele waarde: Het in 1883 opgetrokken en in 1997 vergrote Simonshuis is representatief voor de inmiddels zeldzaam geworden teutenwoningen, die vooral in de negentiende eeuw werden gebouwd in de Limburgse Noorderkempen en qua bepleisterde gevelornamentiek vaak Hollandse invloed verraden. Zulke teutenhuizen, gelegen in een eerder arme agrarische streek, wijzen op het zeer lokale fenomeen van de rondtrekkende kooplieden, die door handel te drijven in het buitenland hun families materiële welstand wisten te bezorgen. Het interieur, met zijn rijke stucafwerking en muurschilderingen in de zogenaamde Jachtkamer, bleef grotendeels bewaard.

volkskundige waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde, volkskundige en sociaal-culturele waarde: Het in 1883 opgetrokken en in 1997 vergrote Simonshuis is representatief voor de inmiddels zeldzaam geworden teutenwoningen, die vooral in de negentiende eeuw werden gebouwd in de Limburgse Noorderkempen en qua bepleisterde gevelornamentiek vaak Hollandse invloed verraden. Zulke teutenhuizen, gelegen in een eerder arme agrarische streek, wijzen op het zeer lokale fenomeen van de rondtrekkende kooplieden, die door handel te drijven in het buitenland hun families materiële welstand wisten te bezorgen. Het interieur, met zijn rijke stucafwerking en muurschilderingen in de zogenaamde Jachtkamer, bleef grotendeels bewaard.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Simonshuis

Generaal Dempseylaan 1 (Hamont-Achel)
Simonshuis zogenaamd naar de voormalige eigenaars, een vooraanstaande Achelse teuten- en burgemeestersfamilie. Eclectisch burgerhuis van 1883, gelegen in een ruim Engels park met enkele merkwaardige bomen.