Oorlogsmonument, scholen, klooster, elektriciteitscabine en pastorie

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-01-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hamont-Achel
Deelgemeente Achel
Straat Generaal Dempseylaan, Pastoor Bungenerslaan, Michielsplein, Koekoeksweg
Locatie Generaal Dempseylaan, Koekoeksweg, Michielsplein, Pastoor Bungenerslaan (Hamont-Achel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/72037/110.1
  • OL001951

Is de omvattende bescherming van

Elektriciteitscabine

Pastoor Bungenerslaan zonder nummer, Hamont-Achel (Limburg)

Elektriciteitscabine opgericht in 1922-23, naar ontwerp van ingenieur Stevens. Gebouwd in Hollandse brikken.

Meisjesschool en klooster van de zusters jozefienen

Pastoor Bungenerslaan 14, Grevenbroekstraat 9, Hamont-Achel (Limburg)

Eclectisch complex met neo-Vlaamse-renaissance-inslag. Klooster, eertijds aan straatzijde voorzien van een haag en ijzeren hekken tussen bakstenen pijlers. Meisjesschool met voortuintje. Op de speelplaats achteraan: merkwaardige linde en rode beuk.

Oorlogsmonument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog

Generaal Dempseylaan zonder nummer, Hamont-Achel (Limburg)

Hardstenen monument, naar boven toe versmallend en voorzien van een geprofileerde sokkel op een natuurstenen basis. Gecreëerd door beeldhouwer Jules Vits.

Pastorie

Pastoor Bungenerslaan 2, Hamont-Achel (Limburg)

Gebouw met dubbelhuisopstand; drie traveeën en twee bouwlagen onder gecombineerde zadeldaken met dakschild achteraan, uit het begin van de 20ste eeuw.

Beschrijving

Het dorpsgezicht wordt gevormd door een ensemble van gebouwen en items met hun onmiddellijke omgeving. Het betreft het monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, de Simonsschool, de elektriciteitscabine, de voormalige pastorie en de voormalige meisjesschool en het voormalig klooster van de zusters jozefienen.

Waarden

Het monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, de Simonsschool, de elektriciteitscabine, de voormalige pastorie, de voormalige meisjesschool en het voormalig klooster van de zusters jozefienen zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde, industrieel-archeologische waarde, volkskundige waarde

Het hardstenen monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog is een belangrijk historisch relict in de dorpskern, verwijzend naar de beschieting van de abdij van de P.P. Trappisten.
Achter dit monument bevindt zich de zogenaamde Simonsschool. Ten gevolge van de schoolstrijd van 1879-1883 werd een nieuwe katholieke jongensschool gebouwd in de huidige Generaal Dempseylaan, de nog bestaande en vrij sterk aangepaste Simonsschool, genoemd naar Willem Simons, die de bouw ervan volledig bekostigde. De voormalige school verwijst niet alleen naar de historische schoolstrijd, maar ook naar de vrijgevigheid van de teutenfamilies in de Noorderkempen.
De elektriciteitskabine, gelegen in de Pastoor Bungenerslaan, werd opgericht in 1922-23, naar ontwerp van ingenieur Stevens. Aannemers waren de gebroeders Van Werde (Achel). Het betreft een alleenstaande baksteenbouw van twee bouwlagen. Deze elektriciteitskabine, opgericht in het dorpscentrum, is een gaaf voorbeeld van een stukje industriële archeologie uit het interbellum.
De voormalige pastorie werd opgetrokken in 1908-1909, naar ontwerp van de architecten H. Martens (Stevoort) en V. Lenertz (Leuven), gelijktijdig met de nieuwe parochiekerk. Aannemer was Mathijs Van Werde (Achel).
Het voormalig klooster van de Jozefienen fungeert heden als ruimte voor buitenschoolse kinderopvang en bovenaan als woonst. Op 24 maart 1898 werd het eerste klooster door pastoor Vossen ingezegend. In 1912 werd een nieuw klooster met school opgetrokken, naar ontwerp van architect H. Martens (Stevoort), met als aannemer Mathijs Van Werde (Achel). Dit voormalig klooster, annex school, is, evenals de in deze straat gelegen voormalige pastorie, een sober voorbeeld van de eerder rationele, utilitaire architectuur van bouwmeester H. Martens.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.