Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 27216   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27216

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Wederopbouwhoevetje, gelegen op de hoek bij de Molenbosstraat, teruggaand op de regionale hoevebouw zie, opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een geasfalteerd erf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Komenseweg 78 (Ieper)
Wederopbouwhoevetje, gelegen op de hoek bij de Molenbosstraat, teruggaand op de regionale hoevebouw zie, opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een geasfalteerd erf.