Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaande dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 27229   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27229

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Helkijnstraat nr. 6. Vrijstaande dorpswoning met twee aansluitende dwarse vleugels. Noordelijke vleugel wordt reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1835) en is eigendom van het "armbestuur". Vermoedelijk zijn het twee aparte woningen. In 1835 wordt een aansluitend L-vormige vleugel opgetrokken en krijgt het pand haar huidige opstelling. In 1926 wordt het pand uitgebreid in hAanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaande dorpswoning

Helkijnstraat 4-6 (Zwevegem)
Helkijnstraat nr. 6. Vrijstaande dorpswoning met twee aansluitende dwarse vleugels. Noordelijke vleugel wordt reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1835) en is eigendom van het "armbestuur". Vermoedelijk zijn het twee aparte woningen. In 1835 wordt een aansluitend L-vormige vleugel opgetrokken en krijgt het pand haar huidige opstelling. In 1926 wordt het pand uitgebreid in h