Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
27288
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27288

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zeeweg nr. 4. Eenvoudige dorpswoning die ca. 1900 werd gebouwd in opdracht van Emile Jooris-Vermijlen, die verder langs deze weg kasteel "De Zandberg" liet optrekken ca. 1866 (cf. Zeeweg nr. 34-36). Uit de bouwaanvraag van 1899 die in het gemeentearchief is bewaard, blijkt dat de woning oorspronkelijk deel uitmaakte van een samenstel van twee identieke woningen, waarvan heAanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Zeeweg 4 (Jabbeke)
Eenvoudige dorpswoning, gebouwd in opdracht van Emile Jooris-Vermijlen en volgens de bouwaanvraag van 1899 maakte de woning deel uit van een samenstel van twee identieke woningen, waarvan het linkse huis werd gesloopt. In 1921-22 met één travee uitgebreid. Gele bakstenen rijwoning van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak.