Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Jachtopzienerswoning bij kasteel De Rode Poort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 27313   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27313

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Fungeerde oorspronkelijk als grensafbakening en uitkijkpost en werd naar verluidt "later" omgevormd tot jachtwachterhuis. Volgens de gegevens van het kadaster krijgt het gebouw in 1861 de functie van koetshuis.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Jachtopzienerswoning bij kasteel De Rode Poort

Rijselstraat 233 (Brugge)
Fungeerde oorspronkelijk als grensafbakening en uitkijkpost en werd naar verluidt "later" omgevormd tot jachtwachterhuis. Volgens de gegevens van het kadaster krijgt het gebouw in 1861 de functie van koetshuis.