Landbouwgebouw De Waterhond

Beschermd monument van 10-07-1997 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Sint-Truiden
Deelgemeente Sint-Truiden
Straat Breendonkstraat
Locatie Breendonkstraat 41, Breendonkstraat 43 (Sint-Truiden)
Alternatieve naam De Hondsstal

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71053/287.1
  • OL000112

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Seminarie van de abdij

Diesterstraat 42-44, Breendonkstraat 41, Sint-Truiden (Limburg)

Rechthoekig gebouwencomplex, gegroepeerd rondom een binnenkoer. Classicistische noordoostvleugel met monumentale inrijpoort, zes traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met twee dakkapellen, op de gevelsteen boven de poort gedateerd 1778.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het landbouwgebouw De Waterhond; een pand dat werd gebouwd omstreeks 1600 en achtereenvolgens dienst deed als landbouwgebouw, collegekapel, academie, vredegerecht en architectenbureau.

Waarden

Breendonkstraat 39 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voormalig landbouwgebouw de Waterhond, sinds 1872 omgebouwd tot kapel door toevoeging van een koor;

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als gebouw in traditionele bak- en zandsteenstijl met getrapte zijgevels uit circa 1600

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.