Beschermd monument

Kasteel de l'Escaille met park

Beschermd monument van tot heden

ID
2739
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2739

Besluiten

Kasteel de l'Escaille met park
definitieve beschermingsbesluiten: 24-12-2008  ID: 4563

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het kasteel in laat neoclassicistische stijl en het bijhorende park met toegangswegen.Waarden

Het neoclassicistisch kasteel, ontworpen door Mathieu Christiaens, en het park, geïnspireerd op een plan van J. Creten, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het laatneoclassicistische kasteel, met oudere kern van 1852, is vermoedelijk in zijn geheel naar ontwerp van de bekende Tongerse architect Mathieu Christiaens (1865-1934).

artistieke waarde

Het is een gaaf geheel, gelegen in een gevarieerd landschap met centraal de kasteelsite; een eiland met daarop drie gebouwen, het kasteel, de boerderij en de conciërgewoning omgeven door een landschapspark met vijvers, een rondgang, een toegangsdreef, bomengroepen, Rododendronmassieven en mooie doorzichten op het omringende landschap.

historische waarde

in casu tuinkunsthistorische waarde: Ontstaan midden 19de eeuw als boerderij en geëvolueerd tot een kasteeldomein met een mooi park in landschappelijke stijl, aangelegd einde 19de eeuw en geïnspireerd op een niet uitgevoerd plan van J. Creten van 1875.

sociaal-culturele waarde

Ontstaan vanuit een agrarisch motief en een sterke stroming van in de 18de eeuw met als doel het ontginnen van ‘woeste’ gemeentegronden.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kasteeldomein Het Lo of de l'Escaille

Lozenweg 100-104 (Hamont-Achel)
Achterin gelegen, in een park in Engelse landschapsstijl, volledig van vernieuwd houtwerk voorzien bakstenen complex, bestaande uit een alleenstaand, eclectisch kasteel met overwegend neoclassicistische inslag, een koetshuis en een T-vormig dienstgebouw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Lozerheide en kasteeldomein Het Lo

Bocholt, Kaulille (Bocholt), Hamont (Hamont-Achel)
Het kasteeldomein Het Lo is een bakstenen complex van 1875, bestaande uit een alleenstaand kasteel, een voormalig koetshuis en een T-vormig dienstgebouw dat tussen het koetshuis en het kasteel gelegen is. De gebouwen liggen in een ruim park in landschapsstijl. Meerdere dreven geven toegang tot het domein. Het landschap rondom het domein is zeer gevarieerd. Akkers, weilanden, naaldbossen, populieren - en eikenbossen wisselen elkaar af. De Watering ligt ten zuiden van het kasteeldomein. In het verleden werd deze Watering aangelegd om de schrale heidegronden landbouwkundig te valoriseren. Vanaf 1918 werden door de firma Union Allumetière populieren aangeplant op de percelen. Vanaf het eind van de 20ste eeuw werden vele percelen omgezet naar andere loofhoutsoorten. De Zuid-Willemsvaart gelegen op de zuidoostgrens is aangelegd in de periode 1821-1826.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.