Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Zurkelkasteeltje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
27393
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27393

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volgens het kadaster gebouwd in 1847 als woonhuis met schuur.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Zurkelkasteeltje

Reigerlostraat 5 (Beernem)
Volgens het kadaster gebouwd in 1847 als woonhuis met schuur.