Beschermd monument

Hoeve en poortgebouw abdij Mariëndal

Beschermd monument van 11-01-1994 tot heden

ID
2740
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2740

Besluiten

Abdij Mariëndal: hoeve met poortgebouw en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-01-1994  ID: 2595

Beschrijving

De hoeve en het poortgebouw, zijn als de enige restanten van de voormalige Abdij Mariëndal of Abdij van Rothem te Halen, beschermd als monument.

Het digitaal beschermingsdossier geeft volgende waarden en motiveringen voor deze bescherming:

Historische waarde in casu cultuurhistorische waarde: als materiële getuige van de thans verdwenen cisterciënzerinnenabdij, waarvan de stichting opklimt tot het begin van de 12de eeuw en die een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van de orde van Citeaux.

Historische waarde in casu architectuurhistorische waarde: als een complex van gebouwen (vooral het poortgebouw- in traditionele, Brabantse bak- en zandsteenstijl uit de tweede helft van de 17de eeuw (1669) met transformaties uit de 18de en 19de eeuw. Dit illustreert dat Halen en omgeving oorspronkelijk deel uitmaakten van het hertogdom Brabant.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.01/71020/111.1, Hoeve en poortgebouw abdij Mariëndal (Daemen, Gyselinck en Schlusmans, 2014).


Waarden

Hoeve, met inbegrip van het poortgebouw, van de voormalige abdij Mariëndal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang


Aanduiding van

Is de bescherming van

Abdij Mariëndal

Rotemstraat 4 (Halen)
Ook Abdij van Rothem genaamd, thans verdwenen, op het neerhof en het poortgebouw na. Zogenaamde Rotemhoeve, poortgebouw en hoeve van de voormalige abdij Mariëndal. Imposant geheel dat een belangrijk element in het landschap vormt.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Slagveld van Halen

Lanciersstraat (Halen)
Het slagveld van Halen bevindt zich in het openruimtegebied ten westen van Halen in Limburg. Op 12 augustus 1914 kwam het daar tot een treffen tussen Belgische en Duitse troepen tijdens de doortocht van het Duitse leger door België, een week na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Aanleiding was de verkenning door de Duitse cavalarie naar de posities van het Belgische leger bij de Gete. Het slagveld omvat de locaties van de cavaleriecharges en de verdedigingsposities in wat als (één van) de laatste traditionele veldslagen de militaire geschiedenis zou ingaan. De slag demonstreerde hoezeer de rol van de traditionele cavalerie bij het begin van de 20ste eeuw was uitgespeeld.