Vastgesteld bouwkundig erfgoed

19de-eeuwse dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
27409
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27409

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Juliaan Claerhoutstraat nr. 18. Aan de straat gelegen 19de-eeuwse dorpswoning met klassieke dubbelhuisopstand. Volume aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846). Verankerde baksteenbouw met roodgeschilderde voorgevel; gecementeerde plint. Getoogde muuropeningen met T-ramen en luiken met geajoureerd bovendeel. Verdiepte deur met bovenlicht met diefijzers langs de binnenzijde.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Juliaan Claerhoutstraat 18 (Anzegem)
Aan de straat gelegen 19de-eeuwse dorpswoning met klassieke dubbelhuisopstand.