Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning met schuur

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 27419   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27419

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Koningstraat nr. 60/ Kazernestraat. Samenstel van enkelhuis en schuur uit de tweede helft van de 19de eeuw. Deels gecementeerde en deels beschilderde bakstenen lijstgevel. Pannen zadeldak met rechter dakschild. Rechthoekige en licht getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning met schuur

Koningstraat 60 (Menen)
Koningstraat nr. 60/ Kazernestraat. Samenstel van enkelhuis en schuur uit de tweede helft van de 19de eeuw. Deels gecementeerde en deels beschilderde bakstenen lijstgevel. Pannen zadeldak met rechter dakschild. Rechthoekige en licht getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk.