Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wederopbouwhoeve De Kastanjeboom

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 27440   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27440

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Lekestraat nr. 10. Voormalige hoeve, "DE KASTANJEBOOM HERBOUWD IN 1921" cf. opschrift gevelsteen. Wederopbouwhoeve gr.m. teruggaand op de regionale hoevebouw cf. opstelling: lage bestanddelen U-vormig en gesloten opgesteld rondom een begraasd erf; boerenhuis, stal en schuurvleugel ten zuiden, ten westen en ten noorden; kapelletje ten noordwesten nabij de straat; indeling: boerenhuis vanAanduiding van

Is de vaststelling van

Wederopbouwhoeve De Kastanjeboom

Lekestraat 10 (Middelkerke)
Lekestraat nr. 10. Voormalige hoeve, "DE KASTANJEBOOM HERBOUWD IN 1921" cf. opschrift gevelsteen. Wederopbouwhoeve gr.m. teruggaand op de regionale hoevebouw cf. opstelling: lage bestanddelen U-vormig en gesloten opgesteld rondom een begraasd erf; boerenhuis, stal en schuurvleugel ten zuiden, ten westen en ten noorden; kapelletje ten noordwesten nabij de straat; indeling: boerenhuis van