Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekappartementsgebouw Leopold III

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
27463
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27463

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 142. Z.g. .Leopold III". Zichtbepalend hoekhuis; vermoedelijk n.o.v. architect L. Legein, vlg. bewoner; afgeronde hoektrav.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Appartementsgebouw Leopold III

Nieuwpoortlaan 142_1 (De Panne)
Zichtbepalend hoekhuis; vermoedelijk naar ontwerp van architect Louis Legein, volgens bewoner; afgeronde hoektravee.