Oorlogsgedenkteken

Beschermd monument van 22-02-2013 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Tienen
Straat Kalkmarkt
Locatie Kalkmarkt zonder nummer (Tienen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24107/193.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Oorlogsgedenkteken

Kalkmarkt zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)

Het monument ter ere van de Tiense gesneuvelden en gedeporteerden van de Eerste Wereldoorlog, ingehuldigd in 1923, is een gezamenlijk werk van beeldhouwer Egide Rombaux en architect Léon Govaerts.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument.

Waarden

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

In 1923 ingehuldigd en opgericht in opdracht van het Tiense stadsbestuur teneinde de herinnering aan de gebeurtenissen en slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog levend te houden, is dit oorlogsgedenkteken onlosmakelijk verbonden met de plaatselijke en de Belgische politieke geschiedenis, en bezit het aldus een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Door beeldhouwer Egide Rombaux (1863-1942) en architect Léon Govaerts (1860-1930) ontworpen oorlogsgedenkteken, opgevat als een gedenkzuil met een hoge, vierkante sokkel, een schacht van vier gebundelde kanonslopen, en een bekronende, vergulde en naar de overwinningsgodin Niké verwijzende sculptuur. Het geheel is zeer verzorgd uitgewerkt en met symbolen overladen, waarbij de lauwerenkrans en vlammende kanonskogels onderaan de schacht, de kanonslopen met opschriften “LIEGE, HAELEN, HOUTHEM en YSER” - verwijzend naar de belangrijke veldslagen van het beginoffensief in 1914 -, de door rook en vuur ondersteunde wereldbol en de gevleugelde vrouw met lauriertak in de handen, verwijzen naar vernieling, opoffering en overwinning.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.