Beschermd monument

Oorlogsgedenkteken

Beschermd monument van 22-02-2013 tot heden

ID: 275   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/275

Besluiten

Oorlogsmonumenten en ommuurde Heldensquare
definitieve beschermingsbesluiten: 22-02-2013  ID: 5145

Beschrijving

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

In 1923 ingehuldigd en opgericht in opdracht van het Tiense stadsbestuur teneinde de herinnering aan de gebeurtenissen en slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog levend te houden, is dit oorlogsgedenkteken onlosmakelijk verbonden met de plaatselijke en de Belgische politieke geschiedenis, en bezit het aldus een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Door beeldhouwer Egide Rombaux (1863-1942) en architect Léon Govaerts (1860-1930) ontworpen oorlogsgedenkteken, opgevat als een gedenkzuil met een hoge, vierkante sokkel, een schacht van vier gebundelde kanonslopen, en een bekronende, vergulde en naar de overwinningsgodin Niké verwijzende sculptuur. Het geheel is zeer verzorgd uitgewerkt en met symbolen overladen, waarbij de lauwerenkrans en vlammende kanonskogels onderaan de schacht, de kanonslopen met opschriften “LIEGE, HAELEN, HOUTHEM en YSER” - verwijzend naar de belangrijke veldslagen van het beginoffensief in 1914 -, de door rook en vuur ondersteunde wereldbol en de gevleugelde vrouw met lauriertak in de handen, verwijzen naar vernieling, opoffering en overwinning.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsgedenkteken

Kalkmarkt zonder nummer (Tienen)
Het monument ter ere van de Tiense gesneuvelden en gedeporteerden van de Eerste Wereldoorlog, ingehuldigd in 1923, is een gezamenlijk werk van beeldhouwer Egide Rombaux en architect Léon Govaerts.