Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
27507
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27507

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Samenstel van burgerhuizen uit de jaren 1920-1930, mogelijk met 19de-eeuwse kern.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van burgerhuizen

Stationsstraat 36-38 (Ingelmunster)
Samenstel van burgerhuizen uit de jaren 1920-1930, mogelijk met 19de-eeuwse kern.