Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gebouwencomplex Vlaamse Brouwerij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 27558   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27558

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Aalbeeksesteenweg nr. 2. Voormalige brouwerij z.g. "VLAAMSE BROUWERIJ" of "FRIK" cf. opschrift. Gebouwencomplex bestaande uit brouwerswoning, opslagruimten, burelen en cascadebrouwerij. Brouwerij Frik gesticht in 1897, mechanische inrichting van 1938, bottelarij van 1947. Brouwerswoning. Dubbelhuis van 1875 gedateerd met gevelsteen met opschrift "S. R. 1875". Rode baksteenbouw, vijf pAanduiding van

Is de vaststelling van

Gebouwencomplex Vlaamse Brouwerij

Aalbeeksesteenweg 2, Oude Aalbekestraat 1 (Menen)
Aalbeeksesteenweg nr. 2. Voormalige brouwerij z.g. "VLAAMSE BROUWERIJ" of "FRIK" cf. opschrift. Gebouwencomplex bestaande uit brouwerswoning, opslagruimten, burelen en cascadebrouwerij. Brouwerij Frik gesticht in 1897, mechanische inrichting van 1938, bottelarij van 1947. Brouwerswoning. Dubbelhuis van 1875 gedateerd met gevelsteen met opschrift "S. R. 1875". Rode baksteenbouw, vijf p