Beschermd monument

Klokkengietershuis en Stadsschool n° 6: poortgebouw

Beschermd monument van 17-05-1999 tot heden
ID: 276   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/276

Besluiten

Poortgebouw en stadsschool nummer 6: schoolvleugel
definitieve beschermingsbesluiten: 17-05-1999  ID: 3415

Beschrijving

De voormalige toegangspoort tot de vroegere klokkengieterij Van Aerschodt in de Naamsestraat te Leuven, nadien gebruikt voor de Stadsschool nr. 6, is beschermd als monument.Waarden

Het poortgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als poortgebouw in 1842 naar ontwerp van architect C.G. Stevens opgetrokken in neoclassicistische stijl, met zandstenen parement verwerkt met blauwe hardsteen. Met zijn vrij monumentale, symmetrisch uitgewerkte portiekstructuur en zijn kwaliteitsvolle stilistische vormgeving vormt het een belangrijke schakel binnen het historische bouwverloop van de Naamsestraat en voor Leuven typologisch een zeldzame getuige van dit soort architectuur.

sociaal-culturele waarde

in casu cultuurhistorische waarde: door zijn bijzondere symboolwaarde als voormalige toegangspoort tot het belendende woonhuis dat de gekende klokkengieter A.L.J. Van Aerschodt (1814-1888) - kleinzoon van de gerenommeerde klokkengieter A.J. Van den Gheyn (1727-1790)- hier voor eigen rekening als ensemble in 1842 liet optrekken en in 1843 uitbreidde met zijn gieterij-atelier. Door zijn nieuwe signaalfunctie die het nadien, vanaf 1901, kreeg als toegang tot de schoolsite van de nieuw opgerichte stedelijke School nummer 6.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Klokkengietershuis en Stadsschool n° 6

Naamsestraat 99, 101 (Leuven)
Woning met aansluitend poortgebouw in neoclassicistische stijl uit 1842, in opdracht van klokkengieter A.L.J. Van Aerschodt en naar ontwerp van architect C.G. Stevens. Na teistering van de klokkengieterij door brand in 1895, omgevormd tot school met schoolgebouw achter in de ruime tuin en het gymnasium op de plaats van de vroegere klokkengieterij; de woning Van Aerschodt werd omgevormd tot directeurswoning en uitgebreid met een portierswoning.