Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel La Renaissance

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
27637
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27637

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig kasteel "La Renaissance", reeds aangeduid op de ICM-kaart van 1871. In 1954 worden kasteel en park geërfd door de zusters van Sint-André. Kasteelpark in 1956 verkaveld o.m. het huidige Ten Hove, bebouwd met losstaande of gekoppelde villa's, en een deel van de Canadastraat (cf. infra).Klein kasteeltje met neoclassicistische inslag.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel La Renaissance

Barrièrestraat 13 (Brugge)
Klein kasteeltje met neoclassicistische inslag heden onder meer nog afleesbaar in de natuurstenen vensteromlijstingen, de kroonlijst en de dakvensters. Baksteenconstructie onder leien schilddak met opvallende vorstkam. Koetsgebouw met typische rondboogritmering.