Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wederopbouwhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 27645   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27645

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bruggesteenweg nr. 81. Aan de straat gelegen wederopbouwhoevetje aansluitend bij de regionale 19de-eeuwse hoevebouw cf. opstelling en indeling: losse, lage bestanddelen L-vormig opgesteld rondom erf; ten noorden aan de straat gelegen boerenhuis van drie traveeën, ten oosten stalvleugel; materialen: pannen, o.m. geknikte zadeldaken; gele baksteenbouw afgewisseld met rode; streekeigen bouAanduiding van

Is de vaststelling van

Wederopbouwhoeve

Brugsesteenweg 81 (Middelkerke)
Bruggesteenweg nr. 81. Aan de straat gelegen wederopbouwhoevetje aansluitend bij de regionale 19de-eeuwse hoevebouw cf. opstelling en indeling: losse, lage bestanddelen L-vormig opgesteld rondom erf; ten noorden aan de straat gelegen boerenhuis van drie traveeën, ten oosten stalvleugel; materialen: pannen, o.m. geknikte zadeldaken; gele baksteenbouw afgewisseld met rode; streekeigen bou