Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Molen van Hoeke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
27718
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27718

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Natiënlaan nrs. 19-21. Molen van Hoeke, stenen windmolen op molenbelt, gelegen ten noorden van de dorpskern van Hoeke, aan de zuidelijke oever van de Hoekevaart bij de Hoekebrug. De huidige korenmolen wordt gebouwd in 1840, op een historische molensite. Ten oosten van de molen ligt een maalderij met daarachter een langwerpig bouwvolume dat woonhuis, schuur en stallen bevat. De molen (nr.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Molen van Hoeke met maalderij

Natiënlaan 19-21, 19A (Damme)
De molen van Hoeke is een stenen bergmolen, opgetrokken in 1840 op een historische molensite ter hoogte van Hoekebrug. Ten oosten van de molen ligt een mechanische maalderij uit 1923 met ingewerkte nis met Mariabeeldje, met daarachter bebouwing dat gegroeid is uit en rond de voormalige molenaarswoning.