Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
27726
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27726

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 66. Hoeve met losse bestanddelen rondom een deels verhard, deels begraasd erf; toegankelijk via deels verharde erfoprit. Ten N. van het erf, boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type tengevolge van normale uitbreiding cf. bouwnaden aan uiterst l. en r. trav. L. stalgedeelte van vijf trav. + woongedeelte van vijf trav. en een recente trav. en één bouwl. onder zadeldak (golfplaten). JaaAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Eikhoekstraat 70 (Vleteren)
Hoeve met losse bestanddelen rondom een deels verhard, deels begraasd erf; toegankelijk via deels verharde erfoprit. Ten noorden van het erf, boerenwoning met een woongedeelte van vijf traveeën en een recente travee en links stalgedeelte van vijf traveeën, één bouwlaag onder zadeldak. Jaartal 1779 in kerfsneetechniek op de accoladeboogvormige deurtussendorpel; uitzicht uit vierde kwart 19de eeuw. Ten zuidwesten, dwarsschuur onder overstekend zadeldak, uit vierde kwart 19de eeuw.