Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Monument voor kunstschilder Matthijs de Visch

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
27728
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27728

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Monument voor de te Reninge geboren kunstschilder Matthijs de Visch (1701-1765). Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Monument voor kunstschilder Matthijs de Visch

Dorpplaats zonder nummer (Lo-Reninge)
Monument voor de te Reninge geboren kunstschilder Matthijs de Visch (1701-1765). Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.