Beschermd monument

Tomp van Grevenbos

Beschermd monument van 24-09-1947 tot heden

ID: 2776   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2776

Besluiten

Burchtruïne Tomp van Grevenbos of Grevenbroek en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-09-1947  ID: 203

Beschrijving

De bescherming omvat de Tomp van Grevenbos.Waarden

De Tomp van Grevenbosch is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

De Tomp

Koebroekerweg zonder nummer (Hamont-Achel)
Volgens M. Degeest het ietwat vernederlandste dialectwoord "teump", wat spits zou betekenen.