Pannenfabriek De Panoven

Beschermd monument van 08-09-1995 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Halen
Deelgemeente Halen
Straat Panovenstraat
Locatie Panovenstraat 45 (Halen)
Alternatieve naam Pannenfabriek Jorissen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71020/113.1
  • OL001350

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pannenfabriek De Panoven

Panovenstraat 45, Halen (Limburg)

De pannenfabriek gelegen in Loksbergen is een zeldzaam geworden voorbeeld van een gemechaniseerde pannenbakkerij uit het interbellum met een paapoven en met de praktisch volledig bewarde voorbewerkingsfase en opvallende transportsystemen.

Beschrijving

De pannenfabriek Jorissen of 'De Panoven' in Halen is met de hele uitrusting onroerend door aard en /of bestemming, beschermd als monument.

Waarden

De voormalige pannenfabriek 'Jorissen' , genaamd 'de Panoven', inclusief de gebouwen, de paapoven uit het interbellum met de nog bestaande lading gresbuizen en alle toebehoren, de voorbewerkingsfase met alle toebehoren (vormpers voor platte pannen: 'Winnen & Büschges - Boisheim Rheinland'; motor en schakelkast bovenop de machine; vormpers voor nokpannen; houten werkbanken; strengpers met rollen; elektromotor op platform boven de strengpers; reductiekast; rheostaat; oude vormpers voor dakpannen; assen, riemschijven; transportband met houten goot voor bevoorrading strengpers; transportband met houten goot voor afvoer overtollige klei van kamer 1 naar kamer 2; ijzeren mengkuip; verrolbare snijmachine; allerhande kleiner of gedemonteerd materiaal zoals gedemonteerde transportgeleiders), alle transportsystemen, de restanten van de paapoven uit 1877, de restanten van de droogloodsen, de schoorsteen, de rails; de onregelmatig ronde basis naast de voorbewerkingsfase; dit alles met inbegrip van de volledige uitrusting onroerend door aard en/of bestemming is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als zeldzaam geworden voorbeeld van een pannenfabriek met paapoven uit het interbellum waarvan zowel de paapoven, de voorbewerkingsfase met unieke machines als de restanten van andere onderdelen nog een vrij volledig beeld geven van een toenmalig pannenfabriek.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.