Beschermd monument

Klokkengietershuis en Stadsschool n° 6: schoolgebouw

Beschermd monument van 17-05-1999 tot heden

ID: 278   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/278

Besluiten

Poortgebouw en stadsschool nummer 6: schoolvleugel
definitieve beschermingsbesluiten: 17-05-1999  ID: 3415

Beschrijving

De schoolvleugel van de Stadsschool n° 6 in de Naamsestraat te Leuven is beschermd als monument.Waarden

De schoolvleugel van School nummer 6 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als onderdeel van de voormalige School n° 6, een lagere school voor jongens door de Stad opgetrokken in 1899-1901 naar ontwerp van stadsarchitect-ingenieur Eugène Frische (1850-1919), vormt dit klassengebouw typologisch en documentair een relevant tijdstyperend en vrij gaaf voorbeeld van schoolarchitectuur, beantwoordend aan de toenmalige overheidsdirectieven inzake lagere schoolgebouwen.
Geënt op de typologie van de Brusselse "Ecole Modèle" (1875, Maurice Lemonnierlaan) wordt het voornamelijk bepaald door de karakteristieke "préau" als centraaal element, met galerijstructuur en deels beglaasde dakkap met Polonceau-spanten, geflankeerd door twee rijen van telkens drie klaslokalen over beneden- en bovenverdieping.
Als gebouw met een utilitair programma getuigt het van een geslaagde constructieve en decoratieve toepassing van ijzerbouw in combinatie met een neoclassicistisch getinte binnenafwerking en een sobere uitwendige historiserende architectuur met contrasterend traditioneel materialengebruik, bovendien tekenend voor het oeuvre van Frische die te Leuven de meeste stadsscholen op zijn naam heeft staan.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Klokkengieterij Van Aerschodt: poortgebouw, woning en stadsschool

Naamsestraat 99-101 (Leuven)
Ensemble van poortgebouw, resten van een directeurswoning en schoolgebouw, gelegen op de site van de voormalige klokkengieterij Van Aerschodt. De woning en het poortgebouw werden in 1842 ontworpen door architect C.G. Stevens in neoclassicistische stijl, voor de gekende klokkengieter A.L.J. Van Aerschodt. Van de woning blijft enkel de onderste bouwlaag over. Vanaf 1901 vormt de poort de toegang tot de School n°6, een lagere school voor jongens door de Stad opgetrokken in 1899-1901 naar ontwerp van stadsarchitect-ingenieur Eugène Frische.