Beschermd monument

Klokkengietershuis en Stadsschool n° 6: schoolgebouw

Beschermd monument van 17-05-1999 tot heden
ID: 278   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/278

Besluiten

Poortgebouw en stadsschool nummer 6: schoolvleugel
definitieve beschermingsbesluiten: 17-05-1999  ID: 3415

Beschrijving

De schoolvleugel van de Stadsschool n° 6 in de Naamsestraat te Leuven is beschermd als monument.Waarden

De schoolvleugel van School nummer 6 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als onderdeel van de voormalige School n° 6, een lagere school voor jongens door de Stad opgetrokken in 1899-1901 naar ontwerp van stadsarchitect-ingenieur Eugène Frische (1850-1919), vormt dit klassengebouw typologisch en documentair een relevant tijdstyperend en vrij gaaf voorbeeld van schoolarchitectuur, beantwoordend aan de toenmalige overheidsdirectieven inzake lagere schoolgebouwen.
Geënt op de typologie van de Brusselse "Ecole Modèle" (1875, Maurice Lemonnierlaan) wordt het voornamelijk bepaald door de karakteristieke "préau" als centraaal element, met galerijstructuur en deels beglaasde dakkap met Polonceau-spanten, geflankeerd door twee rijen van telkens drie klaslokalen over beneden- en bovenverdieping.
Als gebouw met een utilitair programma getuigt het van een geslaagde constructieve en decoratieve toepassing van ijzerbouw in combinatie met een neoclassicistisch getinte binnenafwerking en een sobere uitwendige historiserende architectuur met contrasterend traditioneel materialengebruik, bovendien tekenend voor het oeuvre van Frische die te Leuven de meeste stadsscholen op zijn naam heeft staan.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Klokkengietershuis en Stadsschool n° 6

Naamsestraat 99, 101 (Leuven)
Woning met aansluitend poortgebouw in neoclassicistische stijl uit 1842, in opdracht van klokkengieter A.L.J. Van Aerschodt en naar ontwerp van architect C.G. Stevens. Na teistering van de klokkengieterij door brand in 1895, omgevormd tot school met schoolgebouw achter in de ruime tuin en het gymnasium op de plaats van de vroegere klokkengieterij; de woning Van Aerschodt werd omgevormd tot directeurswoning en uitgebreid met een portierswoning.