Beschermd monument

Kasteel van Schoor: gesloten hoeve

Beschermd monument van tot heden

ID
2780
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2780

Besluiten

Kasteel, hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 20-06-1984  ID: 1977

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de gesloten hoeve met inrijpoort, afgesplitst van het domein Kasteel van Schoor. De omgeving van de hoeve en van het kasteel is als dorpsgezicht beschermd.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de hoeve als volgt: "als een gesloten Haspengouwse hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw (voorste gedeelte van het woonhuis en merkwaardige inrijpoort met driehoekig fronton) en de eerste helft van de 19de eeuw (voor de streek typische hoevebouw, sobere baksteenbouw met rechthoekige kalkstenen muuropeningen)".

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000268, Kasteel en hoeve met omgeving (GYSELINCK J., 1984).


Waarden

De hoeve met merkwaardige inrijpoort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve

Halleweg 30 (Sint-Truiden)
Gesloten hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw.