Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel van Schoor met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
2781
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2781

Besluiten

Kasteel, hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 20-06-1984  ID: 1977

Beschrijving

De bescherming omvat het reeds als monument beschermde kasteel van Schoor met de ruime omgeving, met inbegrip van de gesloten hoeve en het klooster der jozefieten langs de Halleweg (tevens beschermd als monument).Waarden

De onmiddellijke omgeving van het kasteel en de hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Park van het kasteel van Schoor

Halleweg 32 (Sint-Truiden)
Landgoed van circa 4 ha met park in landschappelijke stijl met pittoresk karakter uit de tweede helft van de 19de eeuw, geënt op een oudere situatie met 'Engelse' tuin en lustgrond; parkbos en uitgestrekte moestuin; kasteel en aanhorigheden uit het laatste kwart van de 18de eeuw, de 19de en het begin van de 20ste eeuw; van het domein afgesplitste kasteelhoeve.

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve

Halleweg 30 (Sint-Truiden)
Gesloten hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw.


Klooster der jozefieten

Halleweg 32 (Sint-Truiden)
Thans als school ingericht. U-vormig gebouwencomplex met hoofdvleugel en zuidvleugel uit de tweede helft van de 18de eeuw, de anderen delen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.