Beschermd monument

Sint-Eucheriuskapel

Beschermd monument van tot heden

ID
2782
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2782

Besluiten

Sint-Eucheriuskapel
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1985  ID: 2077

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Sint-Eucheriuskapel, met kern uit de 12de eeuw, gelegen op het Kapelhof met nabijgelegen miraculeuze bron.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming van de Sint-Eucheriuskapel als volgt: om reden van de historische en artistieke (in casu architectuurhistorische) waarde als maasromaanse zaalkerk uit de 12de eeuw, grondig reconstructief gerestaureerd in 1880 onder leiding van architect Van Assche; omwille van de sociaal-culturele waarde (in casu volkskundige waarde) als bedevaartsoord ter ere van de Heilige Bertillia van Maroulx.

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000285, Sint-Truiden: Brustem Sint-Eucheriuskapel (GYSELINCK J., 1985).


Waarden

De Sint-Eucheriuskapel gelegen op het zogenaamde Kapelhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Eucheriuskapel

Kapelhof zonder nummer (Sint-Truiden)
Gelegen op het zogenaamde "Kapelhof" met nabijgelegen miraculeuze bron. Gedurende de maand mei, bedevaart ter ere van de Heilige Bertilia van Maroulx, wiens miraculeus beeld in de kapel vereerd wordt.