Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
27833
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/27833

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Wederopgebouwd, volgens bewoners in de jaren 1926, aansluitend bij de regionale hoevebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Markizaatstraat 32 (Zonnebeke)
Wederopgebouwd, volgens bewoners in de jaren 1926, aansluitend bij de regionale hoevebouw.